GROUWE, s.r.o.

Proč byste měli věřit zrovna nám?

Pomohli jsme našim zákazníkům ve veřejné správě získat desítky milionů korun na rozvoj z fondů Evropské unie (EU), z Integrovaného operačního programu (IOP) a pomáháme získat další finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

 

Zápisy z jednání / Meeting Minutes

Mějte závěry a dohody z jednání jednoduše pod kontrolou s online aplikací Zápisy z jednání / Meeting Minutes.

Zjistěte, s čím Vám aplikace pomůže, zaregistrujte, prohlédněte si a vyzkoušejte aplikaci ZDARMA zde: meeting-minutes.eu

Produkty a služby

IROP, 27. výzva „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 31. 3. 2016 vyhlášena 27. výzva „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného systému“ k předkládání žádostí o podporu z IROP. Výzva je zaměřena na stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového SW a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, zaměřených na rozvoj specifických dovedností a...

IROP, 36. výzva „Stanice IZS“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 10. 6. 2016 vyhlášena 36. výzva „Stanice IZS“ k předkládání žádostí o podporu z IROP. Výzva je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Výše podpory Míra...

IROP, 26. výzva „eGovernment I.“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 24. 3. 2016 vyhlášena 26. výzva „eGovernment I.“ k předkládání žádostí o podporu z IROP. Podpora je zaměřena na rozvoj elektronizace následujících resortních odvětví: eCulture eEducation eHealth eJustice sociální služby, pojištění, dávky výběr daní a pojištění Mezi podpořitelné aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS. Výše podpory Míra podpory může být...

IROP, 23. výzva „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 24. 2. 2016 vyhlášena 23. výzva „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ k předkládání žádostí o podporu z IROP. Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných...

IROP, 28. výzva „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 20. 4. 2016 vyhlášena 28. výzva „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ k předkládání žádostí o podporu z IROP. Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících...

IROP, 10. výzva „Kybernetická bezpečnost“

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 21. 10. 2015 vyhlášena 10. výzva „Kybernetická bezpečnost“ k předkládání žádostí o podporu z IROP. Hlavní podporovanou aktivitou je zabezpečení tzv. významných informačních systémů (dále jen „VIS“) a tzv. kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“) veřejné správy dle zákona č. 181/2014. Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších a doprovodných předpisů.   Výše podpory Míra podpory může být až 85% z...

Příprava technických specifikací (zadání) a autorský dozor nad realizací

Všechny projekty v oblasti ICT musí mít definováno zadání, tzv. technickou specifikaci nebo projektovou dokumentaci. Kvalitně zpracované zadání je základním klíčem úspěchu realizace projektu. Samotné zadání je důležité, ale neméně důležité je zajištění autorského dozoru nad realizací. Zadání nikdy není dokonalé, stejně tak nabídka/způsob řešení dodavatele a je třeba kontrolovat, aby nedošlo k odchylkám od potřeby klienta a to i za cenu menších změn v projektu. Náš tým má bohaté zkušenosti s...

Řízení projektů

Cílem řízení projektů je zajistit naplánování a realizaci projektu. Kritérium úspěchu je dosažení cílů projektu, a to v plánovaném čase, rozsahu a s plánovanými náklady. Nedílnou součástí řízení projektů je sestavení projektového týmu, stanovení rozpočtu, harmonogramu realizace, organizace a podpora rozhodování, řízení rizik, zajištění předpokladů realizace, reporting a controlling, vyhodnocení projektu, řízení změn a další činnosti nezbytné k dosažení stanovených cílů. Rozvoj v organizacích a...

Procesní řízení a metodická činnost

Metodická práce není cílem, ale prostředkem pro vědomé, organizované, řízené, systematické naplňování cílů organizace/firmy. Metodiky definují procesy a jejich podmínky tak, aby byl proces co nejjednodušší, byl opakovatelný, směřoval co nejpříměji k cíli (byl optimální), byl kontrolovatelný, umožňovat samostatnou realizaci vlastníkem, umožňoval měřit výkonnost a samozřejmě, aby z omezoval nejistotu a zvyšoval vědomí toho, co se bude dít (případně by se mělo dít). Častým nešvarem v organizacích...

Manažerské poradenství v ICT

V řadě případů investují firmy do systémů ICT mnoho prostředků. Návratnost těchto investic je však podmíněna efektivním využitím těchto systémů pro podporu interních firemních procesů a pro vnější fungování firmy. Cílem manažerského poradenství v návaznosti na ICT je pomoc klientům s posuzováním uvažovaných změn (poradenství v oblasti ICT), organizací a řízením realizace změn/projektů (řízení projektů), jednání se zákazníky v komplikovaných situacích, v novém prostředí apod., případně tvorbě...

Průzkum a hodnocení spokojenosti zákazníků

Nabízíme průzkum a hodnocení spopojenosti zákazníků se službami a produkty a to nejen pro obchodní společnosti, ale i pro veřejné instituce poskytující veřejné slzžby jako specializovanou službu, kdy převážně formou elektronických dotazníků sbíráme data/odpovědi zákazníků na otázky k tématům, které objednatele zajímají a následně zajišťujeme vyhodnocení takto získané zpětné vazby. Průzkum spokojenosti zákazníků poskytuje klíčové informace o tom, jak jsou zákazníci spokojeni se službami a...

Zákon o kybernetické bezpečnosti České republiky

Poskytujeme služby související se Zákon o kybernetické bezpečnosti České republiky č. 181/2014 Sb. (dále jen ZKB“). Jedná se hlavně o zpracování diferenční analýzy informačních systémů a technologií (tzv. GAP analýza nebo také bezpečnostní audit), která je výchozí pro následnou implementaci opatření. Nabízíme také návazné služby, např. příprava technických a projektových dokumentací, studie proveditelnosti, žádosti o dotace a samozřejmě autorský dozor nad implementací opatření. Implementaci...

IROP, 19. výzva „TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM“

Výzva uzavřena k 13. 6. 2016. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 18. 12. 2015 vyhlášena 19. výzva „TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM“ k předkládání žádostí o podporu z IROP. Výzva je zaměřena na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.   Výše...